KIMA CHEMICAL CO.,LTD.
KIMA CHEMICAL CO.,LTD.

CMC is een in water oplosbaar polymeer gemaakt door natuurlijke cellulose chemisch te modificeren. CMC van wasmiddelkwaliteit wordt vaak gebruikt als verdikkingsmiddel, stabilisator en dispergeermiddel in verschillende soorten wasmiddelformuleringen, waaronder wasmiddelen, afwasmiddelen en industriële reinigingsmiddelen.

CMC gebruikt in wasmiddel

CMC van wasmiddelkwaliteit heeft verschillende eigenschappen die het ideaal maken voor gebruik in de wasmiddelenindustrie. Deze omvatten:

  • Oplosbaarheid in hoog water:CMC van detergentkwaliteit is zeer goed oplosbaar in water, wat helpt om het oplossen en verspreiden van het wasmiddel in water te verbeteren.

  • Verdikkende en stabiliserende eigenschappen:CMC van wasmiddelkwaliteit kan de formulering van het wasmiddel verdikken en stabiliseren, waardoor de viscositeit wordt verbeterd en fasescheiding wordt voorkomen.

  • Uitstekende dispersibiliteit:CMC van detergentkwaliteit kan bodemdeeltjes en andere verontreinigingen verspreiden en opschorten, waardoor de reinigingsprestaties van het wasmiddel worden verbeterd.

  • Compatibiliteit met andere ingrediënten:CMC van wasmiddelkwaliteit is compatibel met een breed scala aan andere ingrediënten die vaak worden gebruikt in wasmiddelformuleringen, waardoor het een veelzijdig en flexibel additief is.

CAS:9004 32 4

CMC voor wasmiddel te koop

CMC voor wasmiddel te koop

Hoe wordt CMC Chemical gebruikt in de productie van wasmiddel?

Hoe wordt CMC Chemical gebruikt in de productie van wasmiddel?

Het specifieke gebruik en de dosering van CMC van wasmiddelkwaliteit kan variëren afhankelijk van de toepassing en andere factoren, zoals het type wasmiddelformulering en de verwerkingsomstandigheden. Het is belangrijk om de standaard veiligheidsprocedures te volgen bij het hanteren en gebruiken van CMC van wasmiddelkwaliteit, inclusief het gebruik van geschikte beschermingsmiddelen en het hanteren ervan in een goed geventileerde ruimte.

Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor het gebruik van CMC van wasmiddelkwaliteit:

01.

Bepaal de juiste dosering: de optimale dosering van CMC van wasmiddelkwaliteit is afhankelijk van de specifieke toepassing en de gewenste eigenschappen. Doorgaans variëren de doseringsniveaus van 0,1% tot 1,0% van het gewicht van de wasmiddelformulering.

02.

Bereid de wasmiddelformulering voor: de wasmiddelformulering moet worden bereid volgens de standaard industrieprocedures en de CMC in wasmiddel moet langzaam en gelijkmatig worden toegevoegd tijdens het roeren.

03.

Meng grondig: Na het toevoegen van de CMC van de wasmiddelkwaliteit, moet de formulering grondig worden gemengd om ervoor te zorgen dat de CMC gelijkmatig over het materiaal wordt verdeeld.

04.

Pas de reologie aan: indien nodig kan de reologie van de wasmiddelformulering worden aangepast door meer of minder CMC toe te voegen. Reologische modificatoren zoals deflocculants of dispergeermiddelen kunnen ook worden toegevoegd om de gewenste reologie te bereiken.

05.

Test het eindproduct: Na verwerking moet de uiteindelijke wasmiddelformulering worden getest om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de gewenste eigenschappen en prestatiecriteria, waaronder viscositeit, stabiliteit en reinigingsprestaties.

Advantages of CMC Use in Detergent

Detergent grade cmc methyl cellulose has several advantages that make it a valuable additive in the detergent industry. Some of the main advantages of detergent grade CMC include:

Improved cleaning performance:

CMC chemical for detergent can disperse and suspend soil particles and other contaminants, improving the cleaning performance of the detergent.

Enhanced stability:

CMC for detergent can thicken and stabilize the detergent formulation, improving its viscosity and preventing phase separation.

Improved texture and appearance:

CMC for detergent can improve the texture and appearance of the detergent, making it more appealing to consumers.

Reduced formulation costs:

CMC for detergent is a cost-effective ingredient that can reduce the overall formulation costs of the detergent.

Environmentally friendly:

CMC for detergent is a biodegradable and renewable ingredient that can be used to reduce the environmental impact of detergent formulations.

Improved user experience:

CMC for detergent can improve the user experience of the detergent, making it easier to dissolve and use.


Advantages of Detergent Grade CMC


CMC Chemical For Detergent Precautions

CMC methyl cellulose is commonly used as a detergent additive due to its ability to improve the stability, viscosity, and cleaning performance of detergent formulations. However, it is important to take certain precautions when using CMC chemical in detergents. Here are some precautions to consider:


It is important to note that the precautions mentioned above are general guidelines and may vary depending on the specific formulation of the detergent and individual circumstances. If you have specific concerns or questions about the use of CMC in detergent, it is recommended to consult the CMC manufacturer or a relevant technical expert for personalized advice.


Neem contact op met Kima Chemical
Als u vragen heeft over onze cellulose-etherproducten, neem dan contact met ons op.